• slider1
 • slider1
 • slider5
 • slider5
 • slider5
 • Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego


  Czytaj dalej

 • Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego


  Czytaj dalej

 • "Smerfowa Kraina " / Żłobek Nr. 2


  Bezapelacyjnie najlepsze !!!


  Zapisz dziecko już dziś

 • "Smerfowa Kraina" / Żłobek Nr. 2

  Integracyjne


 • Witamy


  "Smerfowa Kraina" / Żłobek Nr. 2


  Zapraszamy !!!

OGŁOSZENIE

-----------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGOSMERFOWA KRAINA” W KĘTRZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że od 15. 02. 2021r. rozpoczynamy rekrutację

 

na nowy rok szkolny 2021/2022

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 obowiązani są złożyć deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022 w terminie:

 

od 15.02.2021r. do 19.02.2021r.

 

UWAGA: Jeżeli do dnia 19.02.2021r. Rodzice nie złożą deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w nowym roku szkolnym – dziecko będzie usunięte z listy kontynuacji przedszkola.

 

/ deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok 2021/2022

będą wydawane przez nauczycielki poszczególnych grup/

RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą udostępnione od dnia 22.02.2021r. w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola  bip3. Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście w siedzibie przedszkola w godzinach 10.00 - 12.00 lub 14.00 - 15.30

(zgodnie z harmonogramem rekrutacji) do dnia:

 05. 03. 2021r. do godz. 15.30

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE ul. WIERZBOWA 2

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

Dzieci z rocznika 2019 uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie w roku szkolnym 2020/2021 nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - za zgodą rodziców dzieci mogą kontynuować wychowanie żłobkowe w roku szkolnym 2021/2022. Rodzice tych dzieci obowiązani są jedynie złożyć deklarację kontynuacji wychowania żłobkowego na rok 2021/2022r.

Rodzice dzieci z rocznika 2018 również mogą złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2021/2022, dodatkowo zobowiązani są dołączyć oświadczenie o niemożliwości lub utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz. U. 2019.0.409t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Art.2. Formy opieki nad dziećmi do lat 3 pkt 3. : „opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.”

Termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania żłobkowego ( i oświadczenia - dotyczy dzieci wyłącznie z rocznika 2018) na rok szkolny 2021/2022

od 15.02.2021r. do 19.02.2021r.

Karty deklaracji kontynuacji żłobka będą wydawały i przyjmowały opiekunki dziecięce grup

UWAGA:

Prosimy o nie wysyłanie wypełnionych deklaracji oraz oświadczeń drogą e-mail, deklaracje kontynuacji i oświadczenia należy przekazać osobiście opiekunkom grup.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

19.02.2021r do godz. 15.30

DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE,

DZIECKO BĘDZIE SKREŚLONE Z LISTY KONTYNUACJI WYCHOWANIA ŻŁOBKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ANTYWIRUSOWY INFORMATOR SMERFOWY 2

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl