Niezakwalifikowanie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" zaprasz wszystkich przedszkolaków do udziału  w konkursie plastycznym pt.

 

,,MÓJ PRZYJACIEL SENIOR”

CELE KONKURSU
-upamiętnienie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,
-czerpanie radości z procesu tworzenia,
-promowanie twórczości dziecięcej.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin nowy Konkursu Mój Przyjaciel Senior.doc)Regulamin konkursu[ ]47 kB
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Deklaracja dostępności strony smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej smerfowa-kraina.ketrzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Mirocha,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 545 99 98 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do .Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina", Ul. Wierzbowa 2, 11-400 Kętrzyn

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wierzbowej. Przy wejściu nie ma schodów i znajduje się podjazd dla wózków. Jest to głowne wejście do placówki przeznaczone dla dzieci i ich rodziców oraz interesantów.

Nad wejściem umieszczona jest tablica informująca o nazwie placówki.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W biurze można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ,,SMERFOWA KRAINA’’

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJE BEZPIECZNE WAKACJE” 

 

CELE KONKURSU

-    uświadamianie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem, -    promowanie zasad bezpiecznego zachowania się  w czasie letniego wypoczynku: w lesie,        nad morzem, w górach i mieście, -     rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, -     rozwijanie poczucia estetyki i indywidualnych zdolności plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU ZEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
,,MOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci kętrzyńskich placówek przedszkolnych.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu.
 3.  Technika wykonania pracy: dowolna, płaska, bez materiałów sypkich.
 4. Format pracy: A3 lub A4.
 5.  Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, oryginalność, walory estetyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 
 6. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z placówki nieograniczona.
 7. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (przyklejoną na odwrocie pracy):
  - imię i nazwisko dziecka,
  - wiek,
  - dokładny adres placówki, telefon,
  - imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz adres e-mail.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (załącznik nr 2).
 9. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 10.06.2019 r. (prace dostarczone lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie) na adres:
  Miejskie Przedszkole Integracyjne
   ,,Smerfowa Kraina”
  ul. Wierzbowa 2
  11-400 Kętrzyn „konkurs plastyczny”
 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 11.06.2019 r.
 11. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki, do odbioru w siedzibie Organizatora.  Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy udziału w konkursie pocztą elektroniczną. 
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 13.06.2019 r. na stronie internetowej naszego przedszkola smerfowa-kraina.ketrzyn.pl
 13. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu naszego przedszkola.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na wystawie pokonkursowej. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.
 15. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w siedzibie Organizatora, w mediach oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu – Anety Siergiej, Katarzyny Nowickiej, Oli Dać kierując pytania pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu 89 545 99 98.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach projektu „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej w formie grupowej i indywidualnej. Zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są zgodnie ze wskazaniami diagnostycznymi według indywidualnych planów terapeutycznych opracowanych przez specjalistę. Zajęcia grupowe z dziećmi zakwalifikowanymi na podstawie oceny poziomu rozwoju sensomotorycznego prowadzone są według planów grupowych również opracowanych przez specjalistę. Miejscem terapii integracji sensorycznej jest sala odpowiednio do tego przygotowana, bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy i słuchowy. Celem zajęć terapeutycznych jest lepsze poznanie swojego ciała, nauczenie planowania ruchu w obrębie motoryki dużej i małej stabilizacja reakcji równoważnych, a w szczególności dostarczenie kontrolowanej ilości wrażeń zmysłowych w celu poprawy jakości przetwarzania sensorycznego na poziomie mózgu.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
                                                           

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

18.X.2021r

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Herbata zwykła z cytryną

Chleb zwykły i razowy z masłem

- szynka wp.

- twaróg ze śmietaną i pietruszką

Mix warzyw ( ogórek, papryka)

Koktajl bananowy

Zupa krupnik

Ziemniaki

Kotlet pożarski drobiowy

Surówka z marchwi, jabłka i selera w sosie jogurtowym

Kompot wieloowocowy

ALERGENY: 1,6,7

ALERGENY: 1,7

ALERGENY: 1,3,7,9

WTOREK

19.X.2021r

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Herbata owocowa

Chleb zwykły i wiejski z masłem

- baleron drobiowy

- pasta z jajeczna ze szczypiorkiem i majonezem

Mix warzyw (ogórek, sałata)

Bułka baton z masłem i miodem

Jabłko

Rosół z makaronem

Ziemniaki

Gołąbki w sosie pomidorowym

Lemoniada

ALERGENY:1,6,7

ALERGENY:1

ALERGENY:1,7,9

ŚRODA

20.X.2021r

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Herbata miętowa

Chleb zwykły i wieloziarnisty z masłem

- filet z indyka

- serek ziołowy

Mix warzyw (sałata, pomidor, rzodkiewka)

Kisiel owocowy z kawałkami jabłka

Zupa kalafiorowa

Ryż brązowy

Pierś z kurczaka w sosie jogurtowo-śmietanowym

Ogórki w śmietanie

Kompot wieloowocowy

ALERGENY:1,6,7

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,7,9

CZWARTEK

21.X.2021r

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Herbata rumiankowa

Chleb zwykły i graham z masłem

- kiełbasa żywiecka

- dżem truskawkowy

- serek śmietankowy

Mix warzyw ( ogórek, papryka)

Kakao na mleku

Biszkopty

Winogrona

Zupa grochowa

Makaron zapiekany ze szpinakiem i serem żółtym

Surówka z kapusty pekińskiej i marchwi

Galaretka do picia

ALERGENY:1,6,7

ALERGENY:1,7

ALERGENY:1,7,9

PIĄTEK

22.X.2021r

I ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

Herbata zwykła

Chleb zwykły i dyniowy z masłem

- pasztet drobiowy

- ser żółty

Mix warzyw ( pomidor, ogórek)

Makaron na mleku

Gruszka

Zupa pieczarkowa

Ziemniaki

Ryba w delikatnym cieście naleśnikowym

Surówka z rzodkwi czarnej

Kompot wieloowocowy

ALERGENY:1,3,7

ALERGENY:1,8

ALERGENY:1,3,4,7,9

 

Woda do picia jest stale dostępna.

Skład surowcowy wykorzystany w posiłkach dostępny u intendentki.

W jadłospisie mogą wystąpić zmiany z uwagi na dostawy towaru.

                       

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 18)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne,

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

8. Orzechy, tj. migdały , orzechy laskowe, orzechy włoskie , orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne.

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl