Opieka specjalistów

Wszystkie dzieci w naszym Przedszkolu znajdują się pod uważną opieką specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, oligofrenopedagogów oraz terapeuty integracji sensorycznej. Specjaliści zawsze chętnie służą pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców, bowiem troska o prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas priorytetem.

 

Logopeda prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, które obejmują: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną.

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zabawy i zajęcia indywidualne, terapię integracji sensorycznej. Terapia SI polega na dostarczaniu różnorakich bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Terapia prowadzona jest poprzez zabawę, w nowocześnie i profesjonalnie wyposażonych salach: gimnastycznej oraz Doświadczania Świata

Fizjoterapeuta prowadzi zajęcia korekcyjne, których celem jest praca z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności ruchowej, a także likwidowanie i praca nad wadami postawy ciała u podopiecznych.

Oligofrenopedagog – zajmuje się specjalistyczną oceną dzieci, ich postępów w rozwoju; prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, planowaniem i przygotowaniem pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka, a przede wszystkim wdrażaniem dzieci do samodzielności możliwej do osiągnięcia.

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl