Opieka specjalistów

Wszystkie dzieci w naszym Przedszkolu znajdują się pod uważną opieką specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, oligofrenopedagogów oraz terapeuty integracji sensorycznej. Zatrudnieni specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Specjaliści współpracują zarówno z rodzicami jaki i nauczycielami . Specjaliści zawsze chętnie służą pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców, bowiem troska o prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas priorytetem.

 Logopeda 

 Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.
 Dzieci uczęszczające do przedszkola nie stanowią jednolitej pod względem rozwoju mowy grupy. Są wśród nich dzieci, które zaczęły mówić wcześnie i wymowa ich jest od samego początku prawidłowa. Wiele dzieci mówi poprawnie, choć zaczęło mówić nieco później. Niektóre zaczęły mówić wcześnie, ale ich wymowa jest jeszcze niewyraźna i budzi wiele zastrzeżeń. Są także i takie dzieci, które zaczęły mówić późno, 
a jednocześnie wymawiają wadliwie niektóre lub nawet wszystkie głoski. Ten niejednolity poziom rozwoju mowy sprawia, że już na etapie przedszkolnym różnicują się szanse dzieci na prawidłowy rozwój. 
Trudności w werbalnym porozumiewaniu się z otoczeniem hamują rozwój intelektualny, powodują narastanie problemów emocjonalnych, utrudniają i zakłócają relacje społeczne, także rówieśnicze. Można przewidywać, że dzieci te będą doświadczać wielu niepowodzeń i przykrości. 

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie umysł dziecka jest najbardziej chłonny i przyswaja najwięcej informacji. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracamy uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Wszystkie dzieci w przedszkolu maja kontakt z logopedą. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię indywidualną lub grupową. 

Celem terapii logopedycznej jest: 
• usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych; 
• usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej; 
• pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy; 
• prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę. 

 Terapeuta Integracji sensorycznej 

Terapię integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta, ćwiczenia i metody pracy dobiera pod konkretne dziecko, jego predyspozycje oraz zalecenia zawarte w diagnozie integracji sensorycznej. Diagnoza określa obszary wymagające pracy i wsparcia terapeutycznego. To na jej podstawie jest układany plan pracy z dzieckiem, określenie celów oraz pożądanych rezultatów.
 Zajęcia przeprowadzane są indywidualnie, w specjalnie do tego przygotowanej sali, wyposażonej w materiały, narzędzia oraz pomoce służące wspieraniu procesów SI. 
Terapia SI ma na celu usprawnianie integrowania odbierania i prawidłowego interpretowania bodźców przez mózg. 
 Terapeuta stymuluje ośrodkowy układ nerwowy za pomocą różnorodnych sprzętów i działań: 

• Huśtania; 
• Jeździe na deskorolce; 
• Balansowanie na kołysce; 
• Używanie mas sensorycznych; 
• Używanie różnorodnych faktur i materiałów 
• Proponowanie doświadczania różnorodnych substancji określonymi częściami ciała oraz wiele innych.

 Fizjoterapeuta 

 W związku z tym, że kształtowanie i nauka utrzymania prawidłowej postawy zaczyna się już od najwcześniejszego okresu życia tak ważne jest zapewnienie dziecku wszechstronnego i swobodnego ruchu na miarę jego potrzeb oraz szybkie reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, w myśl zasady, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. 
 Zajęcia korekcyjne są przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami niepełnosprawności ruchowej, a także dla wszystkich dzieci, u których stwierdzono wady postawy. Zajęcia z fizjoterapeutą podnoszą sprawność ruchową, jak również powstrzymują postępujące zmiany w organizmie Dziecka. Na zajęciach tych stawiamy główny nacisk na indywidualne dostosowanie ćwiczeń, uwzględniając wszelkie przeciwwskazania zdrowotne tak, aby odnieść pożądany skutek, hamować reakcje nieprawidłowe, a ułatwiać reakcje właściwe.


Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl