Program- główne założenia

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” staramy się zapewnić wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i dydaktyczne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem.

Lata przedszkolne to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, w którym powinno się wzbudzić w dziecku chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nauka powinna przynosić dzieciom przede wszystkim radość.

Podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej są: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie. Przedszkolaki oceniane są na podstawie indywidualnych postępów, które osiągają. Każde dziecko staramy się motywować, aby pokonywało trudności każdego dnia i potrafiło dostrzec własne postępy.

W sposób szczególny staramy się rozwijać w dzieciach umiejętność współpracy podczas nauki, zajęć sportowych i zabawy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważna umiejętność, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

W edukacji dzieci szczególny nacisk kładziemy na opanowanie umiejętności umożliwiających udany start szkolny. Wśród nich kluczowe znaczenie mają umiejętności praktyczne: przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania, rozwijanie wyobraźni matematycznej, plastycznej, przestrzennej, muzycznej oraz znajomość języków obcych.

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- e.marcinowska@miastoketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

 --    e.marcinowska@miastoketrzyn.pl