Projekty wsparcia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

 

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kętrzyn

Tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

Nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0036/18

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zadanie 6

Zajęcia z języka angielskiego w ramach podstawy programowej

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

 

Zajęcia edukacyjne

 

rok szkolny 2020/2021

Data

Godzina zajęć

Grupa

Miejsce

01.09.2020r. – 30.06.2021r.

9.45 – 10.00 poniedziałek i wtorek

TROPICIELE

Sala nr 8

Rodzaj wsparcia

Zajęcia edukacyjne

 

Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia edukacyjne

 

rok szkolny 2020/2021

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.09.2020-30.06.2021

6.00-16.00

TROPICIELE

Sala nr 8

Rodzaj wsparcia

Zajęcia edukacyjne

 

* harmonogram może ulec zmianie

 

 

Sporządziła: Jasionowicz Marzena Zatwierdzam:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kętrzyn

Tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

Nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0036/18

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zadanie 1

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego - zakup wyposażenia sierpień - grudzień 2018r.

Zadanie 2

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego –zakup pomocy dydaktycznych, zabawek rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych

Zadanie 6

Zajęcia z języka angielskiego w ramach podstawy programowej

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia edukacyjne

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Grupa

Miejsce

01.10.2018r. – 30.06.2019r.

6.00-16.00

Smerfusie

Sala nr 1

6.30-15.30

Ważniaki

Sala nr 7

7.00-15.00

Zgrywusy

Sala nr 3

7.00-15.00

Marzyciele

Sala nr 4

7.00-16.00

Pracusie

Sala nr 5

Rodzaj wsparcia

Zajęcia edukacyjne

Zadanie 3.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia
logopedyczne

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.2019 –

30.06.2019

Do ustalenia

Gabinet logopedyczny

Rodzaj wsparcia

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe

Zadanie 4.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia z
fizjoterapeutą

(dzieci z problemami ruchu)

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.2019 –

30.06.2019

Do ustalenia

Sala gimnastyczna

Rodzaj wsparcia

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe

Zadanie 5.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia z
terapii integracji

sensorycznej

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.2019 –

30.06.2019

Do ustalenia

Sala integracji sensorycznej

Sala gimnastyczna

Rodzaj wsparcia

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe

Zadanie 6.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia z
fizjoterapeutą

(dzieci z problemami ruchu)

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.2019 –

30.06.2019

Do ustalenia

Sala gimnastyczna

Rodzaj wsparcia

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe

Zadanie 7.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne
z oligofrenopedagogiki dla dzieci

niepełnosprawnych w ramach zajęć

rewalidacyjnych

rok szkolny 2018/2019

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.2019 –

30.06.2019

Do ustalenia

Gabinet pedagoga/psychologa

Sala Integracji Sensorycznej

Rodzaj wsparcia

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe

* harmonogram może ulec zmianie

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 115

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 8

Projekt „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram wsparcia.pdf)Harmonogram wsparcia finansowego[ ]92 kB

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl