Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

 

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kętrzyn

Tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

Nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0036/18

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki

Numer i nazwa Działania: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zadanie 6

Zajęcia z języka angielskiego w ramach podstawy programowej

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

 

Zajęcia edukacyjne

 

rok szkolny 2020/2021

Data

Godzina zajęć

Grupa

Miejsce

01.09.2020r. – 30.06.2021r.

9.45 – 10.00 poniedziałek i wtorek

TROPICIELE

Sala nr 8

Rodzaj wsparcia

Zajęcia edukacyjne

 

Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2

Zajęcia edukacyjne

 

rok szkolny 2020/2021

Data

Godzina zajęć

Miejsce

01.09.2020-30.06.2021

6.00-16.00

TROPICIELE

Sala nr 8

Rodzaj wsparcia

Zajęcia edukacyjne

 

* harmonogram może ulec zmianie

 

 

Sporządziła: Jasionowicz Marzena Zatwierdzam:

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl