Regulamin kontroli dostępu do przedszkola

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu i użytkowania

Breloczka dostępu RFID”

do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Ketrzynie.

 1. Breloczek dostępu RFID uprawnia rodzica/opiekuna do wejścia na teren przedszkola w celu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz do korzystania z określonych pomieszczeń na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina”. 
 1. Do korzystania z Breloczka dostępu uprawnieni są wszyscy rodzice/opiekunowie zadeklarowani w upoważnieniu odbioru dziecka. 
 1. Breloczki umożliwiają dostęp w godzinach pracy przedszkola od poniedziałku do piątku. 
 1. Na każde dziecko przewidziany jest jeden bezpłatny breloczek dostępu.
 1. Breloczek dostępu otrzymuje rodzic lub opiekun i nie może on być odstępowany ani użyczany innym osobom nieupoważnionym do odbierania dziecka z przedszkola. Na terenie obiektu wszyscy zobowiązani są posiadać breloczek dostępu cały czas przy sobie.

 

 1. W razie zapomnienia breloczka , dostęp do przedszkola można uzyskać poprzez dzwonek przy drzwiach wejściowych i otwarcie drzwi przez pracownika przedszkola.
 1. Utrata breloczka dostępu:
 • Fakt zniszczenia lub zagubienia należy bezzwłocznie zgłosić do dyrekcji przedszkola.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia breloczka dostępu możliwe jest wyrobienie jego duplikatu. Aby go otrzymać każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 10 zł.
 1. Wszelkie problemy związane z użytkowaniem breloczka należy zgłaszać do dyrekcji przedszkola osobiście. 
 1. Breloczek dostępu traci swoją ważność w chwili zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola i podlega zwrotowi na koniec roku szkolnego lub w momencie rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola. 
 1. Breloczki znalezione należy oddawać do dyrekcji przedszkola.
 1. Właściciel breloczka ponosi wszelkie konsekwencje mogące powstać z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz udostępniania, użyczania breloczka osobom, które nie są do tego upoważnione. 
 1. Korzystanie z breloczka dostępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl