GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

1.     Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

2.     Instrukcja mycia rąk

3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

 

Przed nami kolejny okres, w którym zmuszeni jesteśmy do pozostania w domu, po to by jak najszybciej uporać się z epidemią COVID19. W związku z tym, że nie możemy prowadzić zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na terenie przedszkola od początku zawieszenia zajęć edukacyjnych wszyscy nauczyciele podjęli działania pozwalające na pozostanie z dziećmi w kontakcie za pośrednictwem i z pomocą Państwa – Rodziców.

Aby zapewnić dzieciom możliwość realizacji podstawy programowej w dalszym ciągu będziemy prowadzić nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

  1. Edukacja w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” nadal będzie realizowana według przyjętego planu pracy przedszkola - nauczyciele zmodyfikują miesięczne plany pracy na miesiąc marzec 2020r. oraz opracują plan miesięczny na miesiąc kwiecień 2020r. Plany zostaną umieszczone na stronie internetowej w każdej grupie.

  2. Nauczanie w dalszym ciągu będzie polegało na udostępnianiu przez nauczycieli materiałów dzięki, którym dzieci będą mogły realizować podstawę programową w domu.

  3. W każdej grupie funkcjonuje dodatkowa grupowa poczta e-mail, na której nauczyciele udostępniają materiały zgodnie z realizacją planów miesięcznych.

  4. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych materiały korekcyjno-kompensacyjne specjaliści udostępniają indywidualnie w korespondencji e-mail z rodzicami oraz na stronie internetowej przedszkola.

  5. Wytwory dzieci, które da się zgromadzić (karty pracy, prace plastyczne itp.) prosimy zbierać, a po powrocie do tradycyjnej formy nauczania przekazać nauczycielom grup.

  6. Materiały będą udostępniane przez nauczycieli codziennie, aż do podjęcia decyzji MEN o powrocie dzieci do placówek oświatowych.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej, trudnej sytuacji bardzo dużo zależy od możliwości oraz zaangażowania rodziców. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy dla dobra swoich dzieci podejmują z nami współpracę.

Drogie dzieci, bardzo tęsknimy za Wami, waszymi uśmiechniętymi buziami, miłymi słowami, które codziennie do nas kierowałyście, a nawet psotami, które czasem się pojawiały. Bądźcie grzeczne, słuchajcie rodziców, często myjcie ręce. Jestem pewna, że doskonale zapamiętaliście w jaki sposób. Wykonujcie zadania, które przygotowują dla Was Panie i Pan z przedszkola, wierzę, że już niedługo powrócimy do wspólnych zabaw i nauki w naszym wspaniałym przedszkolu.

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor Marzena Jasionowicz

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl