Zarządzenia Dyrektora Placówki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zarządzenie Nr 13/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

z dnia 04.05.2020r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Krainaw Kętrzynie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczyciele przedszkola prowadzą zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Pracownicy administracji i obsługi pracują bez zmian.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Marzena Jasionowicz

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (Image.pdf)Zarządzenie Nr 13/2020[ ]514 kB

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl