wazniak

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Data: 16.04.2021r. 

Temat: „ Księgarnia”

Działania dzieci: 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:   Przewidywane osiągnięcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Pomoce dydaktyczne

1.”Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”- wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją, dzieci śpiewają, maszerują do rytmu oraz wykonują ćwiczenia prowadzącego

 

.4.. Wykonanie kart pracy

- dzieci czteroletnie ćwiczenia s. 33;

- dzieci pięcioletnie ćwiczenia 9b.

3. Wycieczka online do księgarni- film edukacyjny

4. Wysłuchanie bajkowiska: „ Kopciuszek” Bajkowisko.pl

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności fizycznej dziecko

wykonuje karte pracy wg. polecenia

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania na temat oglądanego filmu

Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni

-Rozwijanie wyobraźni dzieci

 

próbuje wykonywać ćwiczenia zgodnie z poleceniem

-wykonuje zadania zgodnie z instrukcją w miarę możliowści samodzielnie lub z pomocą rodzica

-z uwagą ogląda film

-słucha bajki

Link do piosenki:.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=91s

 karta pracy z ćwicze

.Link do film księgarnia;

https://www.youtube.com/watch?v=MPhf7GvXjz4

 link do bajki:

https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM

Dyplom przyjaciela książki

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom Przyjaciela książki.pdf)Dyplom Przyjaciela książki.pdf[ ]123 kB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Data: 15.04.2021r. 

Temat: „ Biblioteka”

Działania dzieci: 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:   Przewidywane osiągnięcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Pomoce dydaktyczne

1. Wysłuchanie piosenki: " Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo" - Fasolki

2. 2. ” Mała czy duża?” klasyfikacja przedmiotów pod względem wielkości - do tej zabawy będzie potrzeba kilka książek w różnych rozmiarach. Zadaniem dzieci jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej

3. " Zakładka do mojej książki" - praca techniczno-plastyczna. Wykonanie zakładki do książki dowolną techniką - np. wycięcie i ozdobienie sztywnej kartki, wykorzystanie techniki origami itp. Podanie przykładu wykonania zakładki w postaci filmu instruktarzowego.

 

.4.. Wykonanie kart pracy ( dla dzieci pięcioletnich KP.4.8a ,KP.4.9a 

 

 

 

 

 


 

Rozwijanie pamięci sluchowej

ogląda film

Klasyfikuje przedmioty pod względem wielkości

Rozwijanie sprawności manualnej

- wykonuje zakładkę do książki

-wykonuje karte pracy wg. polecenia

próbuje zapamiętać i śpiewać piosenkę

stara się klasyfikować przedmioty pod względem wielkości

- z pomocą rodzica wykonuje zakładkę do książki

-wykonuje zadania zgodnie z instrukcją w miarę możliowści samodzielnie lub z pomocą rodzica

Link do piosenki:.

https://www.youtube.com/watch?v=dpI1tJxJ1XQ

 

.Link do filmu zakładka do książki;

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ

 

karta pracy z ćwiczeń

Załączniki:
Pobierz plik (zakładki szablon 2.pdf)zakładki szablon 2.pdf[ ]27 kB
Pobierz plik (zakładki szablon 4.pdf)zakładki szablon 4.pdf[ ]36 kB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Data: 14.04.2021r. 

Temat: „ Jesteśmy autorami ”

Działania dzieci: 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:   Przewidywane osiągnięcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Pomoce dydaktyczne

1. .  Jak powstaje książka? film edukacyjny o powstawaniu książki.

2. Określanie rodzaju książki – dzieci wybierają kilka książek, które mają w domu, zapoznają się również z przykładami rodzajów książek na planszach ( plansza nr 1,3,6,7). Zadaniem każdego jest opisanie tego, co widzą na okładce, w środku. Próba określenia o czym jest książka np. kucharska, album przyrodniczy, książka dla dzieci . Dzieci wypowiadają się, które książki lubią najbardziej

3. Zabawa ruchowa-Wyprawa do dżungli

.4.. Wykonanie kart pracy ( dzieci pięcioletnie ćwiczenia 7b, dzieci czteroletnie zał 1). Zadaniem dzieci jest wykonanie projektu okładki własnej książki, opowiedzenie o czym ma być.

 

 

 


 

 

wymienia kolejne etapy powstawania książki

ogląda film

wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją

wymienia rodzaje książek

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

-rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

-wykonuje karte pracy wg. polecenia

 

próbuje wymienić kolejne etapy powstawania książki

stara się wykonać ćwiczenia zgodnie z instrukcją

 

próbuje wymienić rodzaje książek

- uczestniczy w zabawie ruchowej

-stara się wykonywać ćwiczenia gimnastyczne z pomocą rodzica

-wykonuje zadania zgodnie z instrukcją w miarę możliowści samodzielnie lub z pomocą rodzica

Link do filmu:.

https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk

 

-załącznik do zad.2

 link do zabawy ruchowej:https://youtu.be/dG2xc1nmy5Q

kart pracy z ćwiczeń 7b

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Data: 13.04.2021r. 

Temat: Jak powstaje książka?

Działania dzieci: 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:   Przewidywane osiągnięcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Pomoce dydaktyczne

1.. Zestaw ćwiczeń na rozgrzewkę- dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z instrukcją i pokazem

 

2.. " Jak powstaje papier?" - dzieci poznają metodę pozyskiwania papieru za pomocą planszy .

 

3.. Dzieci pięcioletnie poznają zapis graficzny litery F,f podczas oglądania krótkiego filmu edukacyjnego - wykonanie kart pracy z ćwiczeń 5a i 5b.

 

4.. Ozdobienie przez dzieci szablonu z literą F dowolnym materiałem ( zał 2 i 3).

 

-

wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją

Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

-rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

wymienia kolejne etapy powstawania papieru i książki

ogląda film

 rozpoznaje grafem litery F wśród innych liter

-ozdabia szablon z literą F dowolnym materiałem 

 

stara się wykonać ćwiczenia zgodnie z instrukcją

- uczestniczy w zabawie ruchowej

-stara się wykonywać ćwiczenia gimnastyczne z pomocą rodzica 

próbuje wymienić kolejne etapy powstawania papieru i książki

 -próbuje rozpoznać grafem litery F wśród innych liter

-ozdabia szablon z literą F dowolnym materiałem 

 

-wykonuje zadania zgodnie z instrukcją w miarę możliowści samodzielnie lub z pomocą rodzica

Link do gimnastyki:.https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

- wykonanie kart pracy ( dzieci pięcioletnie ćwiczenie 7a; dzieci czteroletnie ćwiczenia s.31)

 link do filmu jak powstaje papier:https://youtu.be/ybeEO_5jbVo

kart pracy z ćwiczeń 5a i 5b.

link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=g6fgLAYw8oU

 

 

 

 

:

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl