Organizacja przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

 

Dni i godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00–16:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur przez jeden miesiąc . W miesiącu, w którym przedszkole dyżuru nie pełni, opiekę dzieciom zapewniają dyżurujące placówki przedszkolne na terenie miasta Kętrzyn.

Liczebność grup

Liczba dzieci w grupie wynosi 25. Jest to optymalna liczebność grupy, która z jednej strony jest na tyle mała, by nauczyciel był w stanie nawiązać indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, z drugiej zaś na tyle liczna, by dzieci wchodząc w różnorodne interakcje z rówieśnikami miały możliwość nauczyć się współżycia w grupie. Grupy przedszkolne obejmują dzieci z tego samego rocznika, a także z roczników łączonych.

W grupach integracyjnych liczba dzieci to 20 dzieci w tym maksymalnie 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

Godziny edukacyjne

Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godzinach 6:00 do godziny 8:30.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8:00 do godziny 13:00.

Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin.

Odpoczynek poobiedni

W grupach trzy i czterolatków po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Trzylatkom zapewniamy leżakowanie. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane przez nauczycieli.

 

Plac zabaw

W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw. W ramach zajęć sportowych dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, organizowane są biegi, sztafety, zabawy i gry sprawnościowe. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z wielu zabawek znajdujących się na naszym placu zabaw: piaskownicy, huśtawek, bujaków sprężynowych, karuzeli, równoważni, zjeżdżalni. Proponowane w naszym Przedszkolu zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

Spacery edukacyjne

Wykorzystując nasze unikatowe położenie w spokojnej dzielnicy osiedla staramy się, aby nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, podczas których prowadzone są obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, ponadto są doskonałym uzupełnieniem zajęć i zabaw odbywających się na naszym placu zabaw.

Wycieczki

Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych, podczas których odwiedzamy ciekawe miejsca oraz poznajemy ludzi wykonujących różne zawody. Wycieczki organizowane są autokarami przystosowanymi do przewozu małych dzieci

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- e.marcinowska@miastoketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

 --    e.marcinowska@miastoketrzyn.pl